våra vanligaste synfel_2560x1707
Torra eller rinnande ögon?

Tåranalys

Torra eller rinnande ögon kan vara ett stort problem för många människor. Symtom på torra ögon kan vara trötta ögon, en skavande känsla eller dimsyn.

Dessa symtom kan bero på olika faktorer, som exempelvis att det finns för lite tårvätska, miljön omkring oss, kemiska ämnen, kontaktlinsandvändning, ålder, sjukdom eller läkemedel. Torra ögon kan även bero på att tårvätskan har för lite fett, som beror på att de meibomska körtlarna som sitter i ögonlocken inte fungerar som de ska.

Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker då kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symtom.

Har du problem med torra eller rinnande ögon? Boka en tid för tåranalys redan idag.

Undersökning tåranalys

En tåranalys kan ge svar på varför ögonen rinner eller känns torra. Vid en tåranalys undersöks ögats tårfilm, tårproduktion och saltkoncentration. De meibomska körtlarna i ögonlocken kontrolleras med meibomografi som är en fotograferingsteknik som gör det möjligt att bedöma körtlarnas status och funktion.

Efter undersökningen analyseras mätresultaten, och vi ger därefter råd om hur det kan behandlas. Behandling innebär oftast att man använder någon form av droppar, rengöring eller värmebehandling som väljs med ledning de undersökningar som gjorts. Efter en viss tid görs uppföljning med nya mätningar för att bedöma effekten av behandlingen.