Riskgrupp ögonsjukdomar_2650x1707

Synundersökningar

Målet för oss är att vara primärvården inom ögonhälsa. Våra undersökningar är något utöver de vanliga och är indelade i två olika delar.

1. Objektiv mätning av vad ögonen ser. Detta mäter:

  • 1 500 punkter på respektive öga
  • Seendet på avstånd ner på 1/100 dioptri
  • Seendet på nära håll ner på 1/100 dioptri
  • Seendet i ljusa förhållanden
  • Seendet i mörka förhållanden
  • Graden av astigmatism (brytningsfel)
  • Hornhinnans form
  • Hornhinnans tjocklek

2. Subjektiv mätning av hur du som patient upplever att du ser

Denna del av undersökningen bygger helt på hur du som person uppfattar ditt seende och den innefattar följande:

Anamnes
Inledande bakgrundssamtal om aktuella synproblem, ögonens hälsotillstånd, eventuell medicinering med mera, samt behov, önskemål och användningsområden till vardags och på fritiden.

Preliminära tester
Optikern genomför olika undersökningar för att kunna bedöma eventuell skelning, synfält, färgseende med mera.

Refraktionsundersökning
Flera undersökningsmoment som leder optikern fram till en samlad bedömning av dina ögons synstatus, lämpliga alternativ och styrka på glasen/kontaktlinserna.

Undersökning av samsyn och närseende/funktionstester
Här undersöks ögats förmåga att röra sig och samarbeta. Ögonens samarbete är viktigt för ett komfortabelt seende.

Ordination
I samarbete med patienten beslutar optikern om lämpligt korrektionsval.

Synprotokoll
Optikern kan lämna med ett synprotokoll där det förutom ditt synfel också framgår bland annat hur ljuset bryts i just dina ögon. Här noteras även när nästa undersökning bör göras. Detta är inte ett recept utan ett resultat av undersökningen och dina ögons hälsostatus.

Val av båge/tillpassning
Vid val av glasögon får du hjälp med att prova ut och säkerställa att valet av båge stämmer till dina glas och behov.

Varmt välkomna!