Välj undersökning

Steg 2 av 5
Linsundersökning, 45 min (600kr)600 kr60 minuter
Synundersökning 45 min (450kr)450 kr60 minuter
Utökad undersökning 60 min (700kr)700 kr75 minuter
Körkortskoll 15 min (150kr)150 kr15 minuter
Nytillpassning av linser 60 min (800kr)800 kr75 minuter
Torra ögon-Analys 60 min (600kr)600 kr75 minuter
Synundersökning Prisma 75 min (650kr)650 kr90 minuter