Välj undersökning

Steg 2 av 5
Tryckmätning (150kr)20 minuter
Linsundersökning 20min (250kr)20 minuter
Körkortskontroll (150kr)20 minuter
Synundersökning (425kr)60 minuter
Nytillpassning linser (595kr)60 minuter
Linsundersökning 40min (495kr)60 minuter