Välj undersökning

Steg 2 av 5
Kontaktlinsundersökning 400 kr30 minuter
Körkortsintyg (OBS medta ID) 150 kr15 minuter
Körkortsintyg, Högre behörighet (OBS medta ID)395 kr45 minuter
Nytillpassning - "Prova linser första gången" 600 kr60 minuter
Synundersökning Glasögon 395 kr45 minuter
Synundersökning Glasögon + Kontaktlinskontroll400 kr60 minuter