Välj undersökning

Steg 2 av 5
Körkortstest, 120 kr15 minuter
Linskontroll30 minuter
Synundersökning, 200-400 kr60 minuter
Nytillpassning Linser, 550 kr60 minuter
Halvårsbyte Linser,350 kr30 minuter