Välj undersökning

Steg 2 av 5
Kontaktlinskontroll LinsBoxenGratis20 minuter
Kontaktlinskontroll650 kr20 minuter
Återbesök provlinserGratis20 minuter
Kontaktlinskontroll för stabila eller special-linser650 kr30 minuter
Syn- & ögonhälsoundersökning700 kr60 minuter
Återbesök 2-4 veckor efter gråstarroperation 300 kr20 minuter
Syn- & ögonhälsoundersökning efter gråstarroperation700 kr40 minuter
Fördjupad Syn- & ögonhälsoundersökning900 kr80 minuter
Utprovning av kontaktlinser700 kr60 minuter
Undersökning inför synfelsbehandling800 kr60 minuter
Ögonläkarbesök800 kr15 minuter
Utprovning av linser för barn/ungdom 6-14 år700 kr60 minuter
Syn- & ögonhälsoundersökning för barn/ungdom 8-14 år700 kr60 minuter
Körkortsintyg200 kr20 minuter
Akutbesök för linskunder300 kr10 minuter