Välj undersökning

Steg 2 av 5
Kontaktlinsundersökning 490 kr60 minuter
Synundersökning 390 kr60 minuter
Nytillpassning 890 kr60 minuter
Linsboxen undersökningGratis60 minuter
Syntest körkort150 kr10 minuter