Viktiga detaljen många lärare missar hos sina elever

Barn i skolan har olika behov. Men det är lätt hänt att klumpa ihop olika problem utan att riktigt förstå vad som är den individuella orsaken. Här är en viktig detalj många lärare missar hos sina elever.

Det är inte ovanligt att barn har svårigheter med koncentrationen. I klassrum över hela världen gör lärare ett fantastiskt jobb med att hitta rätt lösningar för barns olika behov. Men det finns en detalj många vuxna missar när det handlar om barns koncentrationssvårigheter, nämligen synfel.

– Barn har ganska svårt att förklara hur det är att ha synfel. Synundersökningen i skolan tar oftast bara upp problematiken med synfel på långt håll. Men det är svårare att upptäcka fel på nära håll, samsynsproblem och dolda skelningar, säger Susanna Archer, legitimerad optiker hos Klarsynt-anslutna Rastedals Optik.

Skillnaden mellan synfel hos barn

De olika synfelen är inte lätta att upptäcka och kan lätt tas för andra koncentrationssvårigheter. Problematik med att se sämre på nära och långt håll är lättare att greppa, men vad innebär egentligen de andra synfelen?

– Samsynsproblem är när ögonen inte samarbetar korrekt. De visar inte samma bildstorlek och man kan inte fokusera med båda ögonen på samma sak samtidigt, säger Susanna och fortsätter:

– En dold skelning är en skelning som uppstår vid till exempel trötthet, och som kan kompenseras i vanliga fall.

Det här kan vuxna vara uppmärksamma på

Det finns några tydliga tecken som man som vuxen kan hålla lite extra koll på om man misstänker att ett barn har synfel.

– Det kan visa sig genom att barnet inte tycker om att sitta och läsa en längre stund, svårigheter med koncentrationen och att sitta still överlag. Barnet kan också få huvudvärk och bli trött, ha svårt att följa med i en rad i boken och uppleva att bokstäverna rör på sig.

Skärmarna kan försämra synen

Koncentrationssvårigheten kan alltså bottna i ett synfel. I skolan görs ofta ingen grundlig undersökning av ögat, vilket kan göra det svårt att upptäcka alla typer av synfel. Det finns även ett problem med ögonen som ökar på grund av den ökade skärmtiden.

– Närsynthet är något som ökar i världen. Det kan bero på att man fokusera mycket på nära håll under långa perioder, som när man sitter länge vid en skärm, säger Susanna.

Misstänker du att ditt barn har ett synfel? Boka tid hos en optiker på Klarsynt.