Vanligaste synfel_desktop

Det finns många symptom på torra ögon

Upplever du t.ex. gruskänsla, skavkänsla eller obehag vid starkt ljus? Har du svårt att använda kontaktlinser eller har du rinnande ögon?

Då kan du ha torra ögon. Orsakerna för torra ögon kan vara många. Nedsatt tårproduktion eller dålig funktion i de meibomska körtlarna som producerar lipider (olja/fett). Detta kan bland annat bero på att du har en hormonell obalans. Men det kan även ha att göra med ögonkirurgi, skärmar, torr inomhusluft, obalanserad kost mm. Okorrigerade synfel kan också vara orsak till besvären av torra ögon.

För att förstå vad besvären beror på krävs en synundersökning och en noggrann tåranalys. Ögontorrhet har olika orsaker hos olika individer och ska behandlas på olika sätt. I tåranalysen ingår flera moment för att kartlägga var besvären kommer från. En tåranalys bedömer tårvätskans mängd och hållbarhet på ögat och funktionen hos de meibomska körtlarna. Vidare ger den svar på vilken behandling som är lämplig.

Här är de vanligaste behandlingarna

  • Tårsubstitut, smörjande droppar. Dessa finns i många olika varianter och man kan behöva prova sig fram för att hitta den sort som passar bäst. Droppen bör inte innehålla konserveringsmedel. Droppa 3–5 gånger per dag för bästa komfort. Vid stora besvär använder man en mer trögflytande droppe eller salva som ligger kvar längre i ögat. Tar man denna typ av droppar så ser man dock suddigt en längre stund.
  • Omega 3 – genom en balanserad kost eller som kosttillskott. Detta kan stimulera produktionen av lipider och därmed minska besvären.
  • Värmemask samt försiktig massage av ögonlocken. Detta stimulerar produktionen av lipider och minskar torrhetssymptomen.
  • E-Eye behandling. Ett system som levererar mycket korta och specifika ljusblixtar. Dessa ljusblixtar stimulerar den nerv som i sin tur stimulerar de körtlar som producerar lipider. Upprepade behandlingar ger ett långvarigt resultat i 85 procent av fallen.

Eventuella synfel bör också korrigeras. Kanske behövs ett par speciella glasögon för arbete vid bildskärm eller bilkörning. Vidare låter väl tillpassade kontaktlinser ögonen må bra hela dagen. Med rätt behandling av torrhetsbesvär kan de flesta börja använda linser igen.

Upplever du att dina ögon är torra? Hitta en optikern nära dig och boka en tid redan idag.