Riskgrupp ögonsjukdomar_2650x1707

Här är riskgruppen för de som lättare drabbas av ögonsjukdomar

Det finns sjukdomar som i tystnad smyger sig på våra ögon. Därför är det viktigt att vi känner till symptomen för att ha en chans att stoppa förloppet i tid. Även om alla bör hålla koll på sin ögonhälsa finns det de som befinner sig närmare riskgruppen för ögonsjukdomar.

Vi har bara ett par ögon. Det är dags att vi börjar ta hand om dem. Många försummar sin ögonhälsa idag, vilket kan få konsekvenser. Med regelbundna kontroller hos en optiker eller en ögonläkare kan man få bukt på eventuella problem i god tid.

Åsa Bagge, legitimerad optiker hos Optikern i Hofors och Ockelbo, menar att det finns en del faktorer som gör att man bör hålla lite extra koll.
– Ålderdom är den absolut största riskfaktorn för att utveckla ögonsjukdom. Diabetiker och rökare är två andra riskgrupper, säger Åsa och fortsätter:
– Rökning kan exempelvis bidra till skador i gula fläcken. Det är påvisbart negativt för det.

”Ju högre upp i åldern – desto större risk”

Gula fläcken, även kallat makula, är den mest centrala delen av näthinnan. Där har vi vår bästa synupptagningsförmåga. Det är där ögats näthinna är som tunnast och det är där det finns flest synreceptorer.

– Det finns den torra typen av förändring som är förknippad med åldern, då får man ett försämrat seende i gula fläcken. Uppskattningsvis får ungefär 25 procent av dem över 70 år den är varianten. Och ju högre upp i åldern desto större risk, säger Åsa.

Här är de få förebyggande åtgärderna

Den torra typen kan övergå till den våta varianten av synbesväret. Den torra förändringen har irriterat näthinnan en längre tid så att den inflammeras och svullnar. Det här är en hastig process som gör att synen blir påtagligt sämre under kort tid. Dock är det enbart cirka 10 procent som drabbas av just det. Men finns det något man kan göra för att förebygga utvecklingen av besvär med gula fläcken?

– En synundersökning skvallrar om ett förändrat tillstånd, en optiker kan till exempel se om seendet börjar svikta. Man kan vägleda patienten med hjälp av olika faktorer för att se om hen borde komma på regelbundna kontroller, säger Åsa och fortsätter:
– Gula fläcken är en problematik som är svår att förebygga. Det du kan göra är att inte röka, att äta en varierad kost och vara försiktig med UV-strålning. En påskyndande faktor är nämligen att vi exponeras för solljus.

Vill du undersöka din ögonhälsa? Boka en tid hos en av våra optiker redan idag.