Back2school_1236x876

Bidrag till glasögon eller linser

Barn* och unga i åldrarna 8–19 år kan ha rätt till bidrag när de behöver glasögon eller linser. Välkommen in till din närmaste Klarsynt-optiker så berättar vi mer.

Syftet med bidraget till glasögon och linser är att möjliggöra för alla i åldrarna mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon och linser bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon eller linser hamnar i utanförskap.

Dock är det så att bidrag till standardglasögon eller linser för barn och unga i åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig också åt. För att ta reda på vad som gäller i just ditt landsting, vänligen gå in på 1177.se Vårdguiden och läs mer där.

Hur tar jag del av bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller linser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker. Bidragshanteringen sker genom landstingen och att de har frihet att betala ut bidraget på det sätt som de anser är mest ändamålsenligt.

Varför riktar sig bidraget enbart till barn och unga i ålder 8-19 år?

Alla landsting ger idag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

*Synundersökning på barn 0–8 år görs av ögonläkare eller ortoptist. Efter att ha fått remiss från ögonsjukvården är du välkommen till oss med ditt barn för att prova ut glasögon eller linser.

Läs mer om olika typer av glasögon.

Elsi_v2_1920x1920

Har du några frågor?

Kontakta någon av våra optiker.