Synundersökning_desktop

Hur ofta bör du göra en synundersökning?

Hur gammal är du? Vad är ditt synproblem? Hur ser din vardag ut? När saknar du att kunna se bra? Eftersom dina ögon förändras under livets gång finns det flera svar på hur ofta du bör göra en synundersökning. Men en sak är säker. När det är dags är det alltid bäst låta en legitimerad optiker göra en grundlig och fullständig undersökning.

Hos en optiker som personligen engagerar sig i din ögonhälsa får du en långsiktigt god synvård med betryggande ögonkontroller som minimerar dina besvär.

När du ser bra med eller utan glasögon

Om du inte har några speciella besvär och kan se bra med dina ögon eller nuvarande glasögon, räcker det att göra en synundersökning vart annat eller vart tredje år. Skulle du börja känna av en förändring under den tiden är det bra att boka en synundersökning.

När du har linser

Om du har linser bör du alltid låta en legitimerad optiker göra en hälsoundersökning av dina ögon en gång per år. Eftersom linserna är i konstant och nära kontakt med hornhinnan vill vi försäkra oss om att dina ögon mår bra av användningen. Samtidigt kontrollerar vi styrkan, så klart.

Barn och unga upp 20-25 år

Hos barn och unga vuxna kan synen förändras snabbare och bör därför göra en synundersökning årligen. Ögonen utvecklas och kan förändras så länge du växer, ibland ända upp till 20-25 års ålder. I tidig ålder tas barn om hand av ögonkliniken, men när du är 8 år är du välkommen till vår legitimerade optiker.

För att undvika bestående synnedsättning är det viktigt att kontrollera barns syn regelbundet. Ofta är det barnet själv eller skolsköterskan som upptäcker förändringarna först. Tecken på att synen kan ha förändrats är om barnet får huvudvärk, kisar mycket, testar läsavståndet fram och tillbaka, är trött i ögonen eller gnuggar sig mycket i ögonen. Synen bör också kontrolleras vid läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter.

Allt svårare att läsa liten skrift, ca 40-45 år

Ålderssynthet drabbar i stort sett alla från 40-45 års ålder. Ögat börjar bli äldre och är mindre elastiskt. Det förlorar förmågan att kompensera skärpan vid olika avstånd och det blir svårare att läsa på nära håll. Ett par läsglasögon från apoteket kan självklart hjälpa, men tänk då på att du har två ögon och att de kan se olika. Du kan också ha ett brytningsfel och behöva anpassa glasögonen lite mer specifikt. Idag finns dessutom många olika typer av milda progressiva glas som gör att det blir en mjukare övergång till att alltid ha glasögon på. En skön avlastning som gör att du slipper att ständigt ta av och på dina läsglasögon. För detta behöver du göra en professionell synundersökning.

Extra viktigt från 65 år

Förutom att kontrollera synen, speciellt om du kör bil, är det klokt att undersöka din ögonhälsa en gång om året från ca 65 års ålder. Det finns flera ögonsjukdomar som debuterar i högre åldrar. En optiker som lärt känna dig och dina eventuella ärftliga anlag har både teknik och kunskap att upptäcka förändringar i tidigt skede och kan ge dig rekommendationer så att du kan känna dig trygg. Vid upptäckt av ögonförändringar som behöver vidare undersökning eller behandling skickar optikern en remiss till sjukvården.

De vanligaste sjukdomarna som optikern kan upptäcka:

  • Grå starr (Katarakt). Upptäcks när glasögon inte längre klarar av att påverka synskärpan. Grå starr är en vanlig åldersförändring som bör och enkelt åtgärdas genom operation.
  • Grön starr (Glaukom). Upptäcks bland annat när vi testar trycket i ögat. Går inte att bota men när den upptäcks i tid har du chans att förhindra bestående synskador genom att hålla nere trycket med ögondroppar.
  • Förändringar i gula fläcken kan betyda flera olika sjukdomar på näthinnan. Kan både vara allvarliga och sådana som går att behanda. Ju tidigare förändringen upptäcks desto snabbare ser vi till att du får träffa en ögonläkare som kan ge den bästa behandlingen.

Läs mer om en synundersökning hos Klarsynt här.