Det blåa ljuset från skärmar riskerar barn och ungas syn

Synfel, och framförallt närsynthet, är ett ökande problem bland barn. Trots detta spenderar svenska barn i genomsnitt ett dygn i veckan framför en skärm. Detta enligt en undersökning från optikerkedjan Klarsynt.

Det blåa ljuset

När barn spenderar mer tid framför skärmen ökar också risken för ögonskador. Risken ökar även hos de barn som inte har synfel. Det har att göra med det blå ljuset som skärmarna avger.

Undersökning som genomförts av YouGov, på uppdrag av Klarsynt, visar att barn i genomsnitt har en skärmtid på nästan ett dygn i veckan. När vi spenderar mer tid framför skärmarna så överansträngs våra ögon. Detta leder ofta leder till huvudvärk, suddig syn och trötta ögon. Barn tillhör en särskild riskgrupp när det kommer till synfel och blått ljus eftersom deras ögon fortfarande utvecklas. Om synfel inte upptäcks kan det leda till svårigheter med både inlärning i skolan och koncentrationen.

– Det blåa ljuset från skärmar är mer ansträngande för våra ögon. Det beror på att det flimrar mer intensivt än vanligt, naturligt ljus. Våra ögon är inte gjorda för den typen av ljus under så pass lång tid som det ofta handlar om idag. Speciellt inte barns ögon som fortfarande är under utveckling. Under covid-19 pandemin har dessutom skärmtiden med stor sannolikhet varit ännu större. Troligtvis är det så eftersom man spenderat mer tid hemma, säger Gustav Brinkby, leg. Optiker/MSc Optom på Holms Optik i Helsingborg.

Uteblivna optikerbesök och ökad skärmtid

Trots riskerna och allt större utsträckning av synfel hos barn så uppger nästan hälften av föräldrarna att deras barn aldrig varit hos en optiker för syn- och ögonundersökningar. Om man har obehandlade synfel riskerar man att få fler problem och ögonsjukdomar när man blir äldre.

– Det syntestet som görs i skolan är bra, men tyvärr är det inte alltid tillräckligt avancerat. När det kommer till dolda synfel och barnets möjlighet att spänna och slappna av ögonen så behöver man göra en mer grundlig utredning eller barnundersökning hos en optiker, förklarar säger Gustav Brinkby.

Den ökade skärmtiden hos barn, tillsammans med uteblivna optikerbesök, ökar risken ytterligare för att fler barn får problem med sin ögonhälsa i framtiden. Under covid-19 när rutiner förändrades och ännu mer av vardagslivet har digitaliserats är blåljusfilter på glasögon ett bra sätt att förebygga skador.

– Blåljusfilter borde i stort sett vara obligatoriskt på alla nya glasögon eftersom vi bara spenderar mer och mer tid framför en skärm. Filtret är ingenting man märker av när man har glasögonen på sig men det hjälper ögonen att anpassa sig när ljuset förändras, säger Gustav Brinkby.


Känner du dig osäker på ditt barns ögonhälsa? Kontakta någon av våra erfarna optiker, vi finns på över 100 platser runt om i Sverige.


Om undersökningen

Svenskarnas ögonhälsa är genomförd under perioden 31/1–2/2 2020 av YouGov på uppdrag av Klarsynt. Totalt 1020 män och kvinnor över 18 år har svarat på frågor genom en webbenkät. Resultatet är riksrepresentativt.