Glasögon i arbetet

Terminalglasögon - Arbetsglasögon - Skyddsglasögon

Visste du att det i vissa fall är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla sina arbetstagare synundersökning och arbetsanpassade glasögon? Det kan vara i form av terminalglasögon, arbetsglasögon eller skyddsglasögon. Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver speciella glasögon förarbetet har du rätt att få dem bekostade av din arbetsgivare. Dock säger också lagen att om privata glasögon kan användas i arbetet skall dessa i första hand användas.

Detta kan gälla för:

  • Dig som arbetar mer än en timme vid bildskärm per dag
  • Dig med särskilt synkrävande arbetsuppgifter
  • Dig med arbetsuppgifter där risk för ögonskador föreligger

Skyddsglasögon

Många arbetsplatser har ett krav på skyddsglasögon. Enligt gällande EU-direktiv måste dessa vara godkända och leva upp till den standard som krävs. Risk för mekanisk, kemisk eller påverkan genom skadlig strålning förekommer på många arbetsplatser. Specialanpassade glasögon underlättar därför personalens användande av skyddsglasögon. Tala med din optiker om CE-godkända skyddsglasögon, så kan du känna dig trygg.

Hur går man tillväga?

Din arbetsgivare kanske redan har avtal med en optiker. Rådfråga din arbetsgivare om vart du kan vända dig i så fall. Ta annars kontakt med annan optiker och boka en tid för synundersökning. Berätta redan vid bokningstillfället vilka problem du har med din synsituation. Optikern berättar då vilka uppgifter du behöver ta reda på.

Ladda ner Blankett för Rekvisition av arbetsglasögon - skriv ut och ta med till din arbetsgivare

Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida under AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1998:5 - "Arbete vid bildskärm"