Välj undersökning

Steg 2 av 5
Syn-/Ögonundersökning NY880 kr60 minuter
Ögonundersökning780 kr50 minuter
Linsundersökning40 minuter
Körkortskontroll380 kr20 minuter