Välj undersökning

Steg 2 av 5
Återbesök lins (inom 6 månader)Gratis30 minuter
Kontaktlinsundersökning595 kr60 minuter
Nytillpassning av linser695 kr60 minuter
Syntest Körkort150 kr15 minuter
Synundersökning Glasögon495 kr60 minuter
Synundersökning Glasögon + Kontaktlinskontroll595 kr60 minuter
Synundersökning Ungdom 8-20 år395 kr45 minuter