Välj undersökning

Steg 2 av 5
Synundersökning-Arbetsglasögon (420 kr om inte avtal finns)420 kr60 minuter
Körkortstest 150 kr (Legitimation krävs)150 kr20 minuter
Linskontroll (Ej nybörjare) 590 kr590 kr60 minuter
Synundersökning barn/ungdom (8-20 år) 350 kr350 kr60 minuter
Synundersökning högre behörighet 420 kr420 kr60 minuter
Synundersökning inkl ögonbottenfoto 495 kr495 kr60 minuter
Synundersökning, glasögon 420 kr420 kr60 minuter
Utökad ögonundersökning 800 kr800 kr60 minuter