Kontaktlinser kan bromsa närsynthet hos barn

Vet du om att det finns kontaktlinser som bromsar utvecklingen av närsynthet hos barn? Linserna kan användas redan från 8 års ålder och kan göra att barnet i framtiden slipper vissa ögonsjukdomar.

Allt fler människor drabbas av myopi, eller närsynthet som är den vanligare benämningen. Närsynthet innebär en högre risk för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet och studier visar att hälften av världens befolkning beräknas vara närsynt år 2050.

Kraftig ökning av myopi
- Vi tror att livsstil är en starkt bidragande orsak. Exempelvis vet vi att utomhusvistelse minst två timmar per dag kan senarelägga utvecklingen av myopin. Det i sin tur resulterar i färre år med möjlig myopiutveckling. Utomhuslekens positiva inverkan på ögonhälsan beror förmodligen på ett flertal olika komponenter. Bland annat tror vi att naturligt ljus och längre avstånd att fokusera på är bidragande orsaker, säger Alexandra Skjöld, legitimerad kontaktlinsoptiker i KlarSynt-anslutna Skjöld/Skjöld & Grönvall.

Ökad risk för ögonsjukdomar

Rent konkret innebär en ökad myopi högre risk att utveckla ögonsjukdom senare i livet. Grå starr, grön starr, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan kopplas till ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid. Studier från Brien Holden Vision Institute visar att år 2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynt.

Behandling för att bromsa myopi

-Idag vet vi att myopi dessvärre är en förhöjd riskfaktor för ett flertal sjukdomar och skador som drabbar ögonen. Det är viktigt att komma ihåg att så länge en korrekt diagnos ställs finns goda chanser till effektiv hjälp, säger Lovisa Fagerlund, leg. optiker från CooperVision

Olika behandlingsformer

Att göra regelbundna synundersökningar i tidig ålder bidrar till att man upptäcker myopi i tid. Det finns två behandlingsformer som kan bromsa närsyntheten. En behandling är en typ av nattlinser som reversibelt ändrar ögats form vilket effektivt kan bromsa utvecklingen av myopi. Linsen kallas för Orto-K lins, det är en smärtfri behandling som kan hjälpa barnet till ökad ögonhälsa. En annan är den nya endagslinsen som heter MiSight 1-day och har utvecklats av linstillverkaren CooperVision. Det är världens första endagslins som håller tillbaka utvecklingen av närsynthet hos barn. 

Genom att använda MiSight 1 day kan man hindra att närsyntheten utvecklas lika snabbt och lika mycket hos barnen. Den nya kontaktlinsen har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen.